Przeliczanie jednostek ciśnienia


Ciśnienie Jednostka Dokładność obliczeń
[Pa] - pascal
[MPa] - megapascal
[bar] - bar
[atm] - atmosfera fizyczna
[kG/m2] - kilogram-siła na metr kwadratowy
[kG/cm2 = at] - kilogram-siła na centymetr kwadratowy = atmosfera techniczna
[kG/mm2] - kilogram-siła na milimetr kwadratowy
[dyn/cm2] - dyna na centymetr kwadratowy (baria)
[mmHg = tr] - milimetr słupa rtęci = Tor
[mmH2O] - milimetr słupa wody
[PSI] - Funt-siła na cal kwadratowy